Un camí cap a l'autèntic autoconeixement

EMPATIA: VOLS SABER QUÈ ÉS REALMENT?

La Intel·ligència emocional té molt a veure amb l’empatia. Com ja hem comentat en algun altre post https://pepcampsbarnet.com/que-es-la-intel%c2%b7ligencia-emocional/, Daniel Goleman va fer populars fa més de vint anys aquests conceptes que tenen una relació directa amb el desenvolupament de les habilitats de comunicació. Avui ens centrarem en una de les habilitats de comunicació de la Intel·ligència emocional. La empatia: vols saber què és realment?

Empatia: la base de la comunicació interpersonal

Si bé Goleman descriu diverses aptituds socials (comunicació efectiva, lideratge, gestió de conflictes, persuasió…), l’EMPATIA és la que està en la base de totes elles.

Podríem definir l’empatia com la capacitat de percebre l’experiència subjectiva d’una altra persona, sobretot els estats emocionals. I la capacitat de captar les emocions i sentiments dels altres és molt important en les nostres relacions interpersonals.

Abans de poder desenvolupar l’empatia adequadament, cal tenir consciència clara del que nosaltres sentim i dels processos que ens porten a experimentar determinades emocions. És a dir, si no entenem, per exemple, que la tristesa és una emoció natural, que té una funció en la nostra vida i no ens permetem experimentar-la, no podrem entendre a una persona que entristeix.

Cal aclarir també que la empatia (per contra del que moltes persones creuen) no és sentir el que senten els altres. Si ens fonem i ens confonem amb els les experiencies emocionals dels altres, serà implossible ajudar-los. I en el marc de la empatia, «ajudar» per la connotació d’acompanyar, d’estar al costat de… però no d’immiscir-se el el camí aliè.

Empatia i comunicació verbal i no verbal

Cal assenyalar que si estem adequadament connectats amb les nostres emocions, serem capaços de captar el que senten els altres sense que ens ho arribin a dir verbalment. , ja que les manifestacions d’un estat emocional determinat s’estenen per tot el nostre cos (tons de veu, expressió facial, tensió muscular, postures corporals…).

La capacitat de reconèixer aquestes formes de comunicació no verbal exigeix el coneixement de competències emocionals com l’autoconsciència i l’autocontrol. Sense aquestes, difícilment podrem arribar a sintonitzar amb l’estat d’ànim d’altres persones.

Per suposat que les expressions verbals són importants per a la comunicació, però està demostrat que expressions emocionals no verbals tenen molta força. Aquestes faciliten la comunicació dels estats d’ànim de forma insconscient així com les interaccions socials.

Empatia: com actuen les persones amb aquesta habilitat

L’empatia és una capacitat que tots els éssers humans potencialment posseïm https://www.youtube.com/watch?v=2gXcbUOyI1c, tot i que molt poques persones han sabut o pogut desenvolupar. No obstant, és possible realitzar un treball personal per poder desenvolupar aquesta habilitat interpersonal.

La persona amb un bon nivell de desenvolupament de la capacitat d’empatia és capaç de:

  • Estar atent a les pistes o signes emocionals del seu interlocutor.
  • Percebre els sentiments, perspectives i necessitats alienes i mostrar-se sensibles a elles.
  • Saber escoltar activament les persones.
  • Saber donar ajut basat en la comprensió de necessitats i sentiments.
  • Respectar de forma igual totes les persones.
  • Enfrontar-se als prejudicis.
  • Interpretar de forma adequada la realitat que l’envolta.

El camí de l’empatia no és fàcil, ja que comença per la revisió dels propis patrons, mapes mentals i creences i requereix l’aplicació de determinades formes d’actuar que possiblement estiguin en contradicció amb el que sempre s’ha cregut i s’ha fet. L’escolta activa forma part d’aquest camí i esta formada per una seria de maneres de fer, actituds i tècniques que abordarem en un dels properes escrits.

EMPATIA: AJUDAR SENSE ENVAÏR?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: