Un camí cap a l'autèntic autoconeixement

SIS BARRETS PER A PENSAR

A principis de març, la consultoria GLOBAL FORMACIÓN EMPRESARIAL em va proposar una col·laboració amb una important empresa estatal. Es tractava de fer una jornada amb responsables d’equips de les diferents delegacions que té arreu d’Espanya, aplicant l’eina creada pel psicòleg maltès Edward de Bono.

Fa uns 30 anys de Bono, en el seu llibre SIS BARRETS PER A PENSAR, desenvolupa una tècnica que s’ha vingut utilitzant en equips de treball per a facilitar l’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Aquesta eina defineix sis barrets metafòrics, cadascun amb una manera de pensar i un rol diferent. Cada barret té un color (blanc, vermell, groc, negre, verd i blau) i segons et posis o canviïs de barret, has d’interpretar un paper adoptant el rol i l’estil que defineix a aquest barret en particular. Vegem com és cadascun.

BARRET BLANC. És la informació objectiva. La imparcialitat de fets i xifres. Representa la puresa de les dades, la veritat en la informació. El primer que cal preguntar-se quan ens col·loquem el barret blanc és si disposem de tota la informació per a prendre una decisió o si per contra necessitem més, quin no apareix i ens agradaria tenir, quin és rellevant, etc.
És un rol objectiu i imparcial que no opina ni sospesa els pros i els contres. Només li interessa conèixer els fets tal com realment són.

BARRET VERD. És la generació d’idees i la creativitat. Suposa un Rol associat amb el pensament creatiu i les noves idees. I és igual que aquestes puguin semblar una mica boges o temeràries, perquè aquest barret de pensar no jutja, simplement explora i deixa volar la imaginació.

BARRET NEGRE. És el raonament negatiu. El barret de pensar negre fa veure a la resta les dificultats, els riscos i els perills de les propostes que es van fer amb el barret verd. Alerta del que pot sortir malament i assenyala les noves complicacions que podrien sorgir. Quan t’ho col·loques has de fer un esforç de negativitat (des de la lògica) i dir allò que no sempre agrada escoltar.

BARRET GROC. El positiu i constructiu. El barret de pensar groc destaca els aspectes positius, els avantatges, els beneficis i la viabilitat del projecte que s’està valorant. És optimista, però és un optimisme que no es queda en el simple ímpetu positiu, sinó que provoca perquè sorgeixin propostes i plans d’acció.

BARRET VERMELL. Les emocions, el sentiment. És un barret que s’usa poc perquè el seu discurs no està basat en la lògica ni en els fets, sinó en el pressentiment que un té. És l’instint, la intuïció. No ha de justificar res, només expressa emocions, pressentiments. És interessant per al líder que vulgui tantejar els sentiments del grup respecte a una decisió.

BARRET BLAU. El control, l’organització. És l’estil del gerent, el que garanteix l’equilibri entre la resta de barrets. Amb aquest rol s’organitzen i controlen els temes a tractar, es fixa el temps, es decideixen els següents passos a donar i es treuen les conclusions finals. En definitiva, és el rol que manté la disciplina quan s’usen els barrets.

La metodologia emprada durant la jornada va ser la següent:

  1. Es reparteix i llegeix individualment un cas a treballar.
  2. Es formen 5 grups de 12 persones a l’atzar.
  3. 10 persones actuen com a observadors/as (2 per a cada grup).
  4. Es designen 2 coordinadors/es d’equip (aquests tindran el barret blau i desenvoluparan les tasques corresponents).
  5. Es comença amb ronda de paraules. Cada grup amb barret de diferent color. Ronda de 5-7 minuts i rotació de barrets.
  6. Es segueixen les rondes fins que cada grup ha utilitzat tots els colors. Es tanca amb la intervenció dels barrets blaus, per a treure conclusions. Al final, els observadors exposen el que han observat en gran grup.

La jornada va resultar un èxit, amb la col·laboració activa i participativa d’unes 65 persones Us convido a que proveu un dia, davant d’una problema o situació que tingueu que analitzar i solucionar, a fer-ho posant-vos abans cada un dels sis barrets. Us resultarà una sorprenent i engrescadora experiència!

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: