Un camí cap a l'autèntic autoconeixement

QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?

En aquest post faré una breu introducció al concepte d’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

DANIEL GOLEMAN I HOWARD GARDNER

Gardner, amb la seva teoría sobre les “Intel·ligències múltiples” va ser el precursor del que Daniel Goleman va anomenar després INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL. Gardner distingia entre 8 aptituds o capacitats que tenien a veure amb la intel·ligència humana: lingüística, lògic-matemàtica, espacial, musical, naturalista, corporal-cinestèsica, intrapersonal i interpersonal. Goleman va desenvolupar el seu model a partir de les dues últimes de Gardner: la intrapersonal i la interpersonal.

Daniel Goleman va fer popular, ja fa més de vint anys, aquest concepte que té una relació directa amb el desenvolupament de les habilitats de comunicació: la Intel·ligència emocional. Va ser capaç de sintetitzar i esquematitzar les investigacions d’un conjunt de psicòlegs humanistes, estudiosos de les emocions humanes. Els seus llibres han estat capaços d’expandir les conclussions d’aquestes investigacions a nivell popular. L’aplicació dels components de la intel·ligència emocional en la gestió dels conflictes humans s’està aplicant en diferents contextos: laboral, educatiu, psicoteràpia, relacions familiars…

COEFICIENT EMOCIONAL VS COEFICIENT INTEL·LECTUAL

Fa dècades (i encara avui en determinats entorns) es donava molt importància al Coeficient Intel·lectual (CI), que avaluava la intel·ligència d’una persona a través de capacitats mentals com el raonament lògic, matemàtic, aptitud verbal…. La capacitat d’adquirir i acumular coneixements i continguts era socialment valorat, i podia ser un predictor d’èxit a la vida. Però avui en dia ha quedat relegat a un segon terme. Actualment, per posar un exemple, en selecció de personal, per cercar líders d’equips prenen especial rellevància les capacitats o competències tranversals. Aquestes tenen a veure amb actituds i comportaments, com la iniciativa, la seguretat, la proactivitat, el respecte… primordials en activitats on les persones ens relacionem. Llavors la importància del CI queda en segon terme i el concepte de Coeficient Emocional (CE) guanya protagonisme. S’avaluen les habilitats de la persona com a persona, més enllà del seu rol. Per això és important conèixer l’habilitat dels individus per gestionar els seus propis sentiments, tant d’una forma interna i introspectiva com de forma externa cap als altres i l’entorn.

APTITUDS PERSONALS I APTITUDS SOCIALS

Connectant doncs amb el que hem dit al final del paràgraf anterior, la Intel·ligència emocional es composa de dos tipus d’aptituds: les APTITUDS PERSONALS i les APTITUDS SOCIALS. Les aptituds personals (o de comunicació intrapersonal) tenen a veure amb el grau i la forma amb què una persona es coneix a sí mateixa i és capaç de connectar amb les seves pròpies emocions. Les aptituds socials (o de comunicación interpersonal) tenen a veure amb com una persona es comunica amb els altres. Vegem quines són aquestes aptituds.

APTITUDS PERSONALS O DE COMUNICACIÓ INTRAPERSONAL

Les tres aptituds intrapersonals són l’Autoconsciència, l’Autoregulació i l’Automotivació. L’autoconsciència es refereix a la necessitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de com les gestionem. Però no tant sols cal indagar sobre les emocions. També cal fer-ho sobre els propis comportaments, actituds, creences, valors, objectius, necessitats… El grau d’aprofundiment que tinguem sobre tots aquests elements donarà idea del nostre nivell d’intel·ligència emocional.

L’autoregulació suposa un pas posterior a l’aptitud anterior, ja que només quan haguem pres consciència de tot allò de tot l’anterior poderem decidir i aprendre mesures d’autocontrol, de canvi, de gestió, de manteniment o de potenciació.

Pel que fa a l’automotivació, és l’aptitud que fa ens dirigim amb la força interna adequada envers els nostres objectius. Aquesta neix d’haver mirat cap el futur i haver traçat amb decisició i valentía allò que volem aconseguir. Cal aclarir els propis valors, els propis objectius i el camí que anirem seguint per assolir les fites.

APTITUDS SOCIALS O DE COMUNICACIÓ INTERPERSONAL

Si bé Goleman descriu una relació de diverses aptituds socials (comunicació efectiva, lideratge, gestió de conflictes, persuassió, etc), jo destaco l’EMPATIA com la que rau en la base de totes elles.

Em sembla molt encertada la definició que fa Sebastià Serrano sobre la empatía quan diu que és “l’habilitat sensitiva d’una persona per veure el món a través de la perspectiva de l’altre”. Considero que, tot i que vivim en l’era de la demanda permanent d’empatia, hi ha molt poques persones que són capaces d’experimentar-la i aplicar-la de forma plena. En el moment en que ens fonem i experimentem el patiment dels altres perdem la possibilitat d’ajudar-los i llavors diem que “empatitzem massa”, però aquesta experiència s’allunya força de l’autèntic sentit de l’empatia.

Bé, aquest ha estat només un post introductori. Aquests temes relacionats amb la Intel·ligència emocional són apasionants i mereixen que hi anem aprofundint en posteriors articles.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: